Școala Gimnazială ”Dr. Mioara Mincu”

Conțești – este o localitate cu o suprafață de 54 mp, situată în sud-estul județului Dâmbovița, la o distanță de 9 km de orașul Titu și 34 km de municipiul Târgoviște.

În componența comunei intră satele: Conțești, Bălteni, Boteni, Călugăreni, Crângași, Heleșteu și Mereni. 

Teritoriul comunei este udat de apele rîului Dâmbovița și ale pârâului Ilfovat.

Drumul National București – Târgoviște asigură legătura satelor comunei cu municipiul Târgoviște. 

Localitatea Conțești face parte din Câmpia Titului. Pe malul râului Dâmbovița și al pârâului Ilfovat se găsesc zăvoaie în care domină salcia și salcâmul.

Se află pe aceste locuri și păduri care fac parte din vestitul Codru al Vlăsiei de odinioara.